Privacyverklaring

Hieronder lees je hoe By Hester omgaat met jouw persoonsgegevens.

1. Over mij

By Hester
Hester van Dam-Pieters
Rachmaninoffplantsoen 21
3533JW Utrecht

KvK 72729724

Vragen of een verzoek indienen?
hello@byhester.nl

2. Persoonsgegevens

Alleen die persoonsgegevens die jij ter beschikking stelt aan By Hester worden verwerkt. Het kan gaan om je bedrijfsnaam, voor- en achternaam, vestigings-, huis- of postadres, e-mailadres en/of telefoonnummer.

3. Doeleinden

Je persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

CONTACT

Heb je contact opgenomen met By Hester per telefoon, e-mail of het contactformulier, dan heb je jouw gegevens ter beschikking gesteld. Deze gegevens worden gebruikt om te kunnen reageren op jouw bericht. Deze gegevens blijven maximaal 5 jaar bewaard, om bijvoorbeeld te zien of er eerder contact is geweest, waar dat over ging en hoe je toen reageerde. Zo kan zij je in de toekomst beter helpen.

OFFERTES

Vraag je een offerte op bij By Hester, dan worden je gegevens verwerkt om een gerichte offerte te kunnen sturen. Deze offertes – en dus ook jouw gegevens – worden 7 jaar bewaard. Dat is wettelijk verplicht.

FACTUREN

Als je By Hester een opdracht hebt gegeven en/of iets kocht in de webwinkel, dan worden de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling krijgt zij te zien van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard.

HET TOESTUREN VAN PRODUCTEN

Boek je een fotosessie, bestel je een fotoalbum of bestel je een product in de webwinkel van By Hester, dan worden jouw gegevens verwerkt om het album of jouw bestelling naar je toe te sturen.

GERECHTVAARDIGD BELANG

In bovenstaande gevallen heeft By Hester een gerechtvaardigd belang om gegevens te bewerken. Bijvoorbeeld om haar eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken. Er worden vanzelfsprekend niet meer gegevens verwerkt dan nodig is om deze doelen te bereiken.

4. Doorgifte

Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende derden:

+ Webhosting
+ WordPress
+ Boekhoudsysteem
+ Telefoondiensten
+ Betaaldiensten
+ Bezorgdiensten

Met alle verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Jouw rechten

By Hester informeert je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op via hello@byhester.nl.

INZAGE, WIJZIGING EN WISSING

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens By Hester van jou verwerkt en je mag vervolgens verzoeken deze gegevens te laten wijzigen of wissen.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht By Hester te verzoeken de verwerking van jouw gegevens te beperken. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn of de verwerking onrechtmatig is.

KLACHTEN

Heb je klachten over hoe By Hester omgaat met jouw persoonsgegevens? Dan heb je het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookies

By Hester gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.

WEBWINKEL

Cookies helpen onthouden wat je in je winkelmandje hebt gelegd en verwerken aanpassingen in je winkelmandje. Deze cookies worden aan het einde van je sessie gewist. Daarnaast krijg je een cookie waarmee jouw winkelmandje teruggevonden kan worden in de database van By Hester. Dit cookie blijft 2 dagen bewaard.

GOOGLE ANALYTICS

Omdat By Hester graag weet hoe bezoekers haar website gebruiken, zodat zij het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruikt zij Google Analytics. Daarom worden er analytische cookies van Google geplaatst. Hierbij is By Hester aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Jouw gegevens zijn volledig geanonimiseerd.

LINKS

Op de website van By Hester tref je links aan naar externe websites. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Ga voor meer informatie naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat By Hester haar privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat zij een andere werkwijze gaat hanteren of haar dienstverlening wijzigt. De nieuwe privacyverklaring zal altijd op de website gepubliceerd worden.